Home Contact Us

Administrative HQ

Rajiv Gandhi Vidya Bhawan
Sarvepalli Radhakrishnan Shiksha Sankul
Jawaharlal Nehru Marg
Jaipur 302 015
(Rajasthan)
0141 - 2710123
registrar@hju.ac.in
registrar.hju@gmail.com

Academic Campus

Khasa Kothi, Mirza Ismail Road
Jaipur 302 001
(Rajasthan)
+91 - 99359 14999
director@hju.ac.in